Tutorials/Xen on Ubuntu

From ThorstensHome
Jump to: navigation, search
 • Install
 libxen3.0
 python-xen3.0
 xen-doc-2.6.17
 xen-docs-3.0
 xen-headers-2.6.17-6
 xen-hypervisor-3.0-i386
 xen-image-xen0-2.6.17-6-generic-xen0
 xen-ioemu-3.0
 xen-restricted-modules-2.6.17-6-generic-xen0
 xen-utils-3.0
 • Install virt-manager
  • Debugging shows that drop_stdio() stops virt-manager from being run.
  • virt-manager is missing a module named virtinst
   • virt-install raises exe => apt-get install python-urlgrabber
   • virt-install: no module named libvirt => apt-get install libvirt-dev python-libvirt
   • virt-install raises the exe: libvirt.libvirtError: virConnectOpen() failed